Poslání a vize

Naše hluboce vžité hodnoty, které jsou založeny na zásadovém přístupu a na vzájemné součinnosti při řešení problémů, jsou východiskem pro naše poslání, jímž je poskytování podpory zákazníkům v jejich snaze o zvyšování produktivity a kvality.


Naše poslání

Poskytovat zákazníkům pokroková řešení odpovídající jejich potřebám a využívající naše vlastní globální zdroje.


Naše vize

Při provádění své obchodní činnosti se řídíme těmito hodnotami:

Spokojenost zákazníků

Služby nabízíme a poskytujeme tak, abychom překonávali očekávání svých zákazníků.

Trvalý růst vytvářející zisk

K hospodaření s finančními prostředky svých zákazníků přistupujeme se stejnou uvážlivostí, jako by se jednalo o naše vlastní peníze.

Spolehlivost, kvalita a úroveň služeb

Zaměřujeme se na kvalitu, náklady a rychlost – tím se také snažíme vyniknout v průmyslovém odvětví. I při realizaci tisící zakázky od nás můžete očekávat stejnou spolehlivost, jako by se jednalo o zakázku první.

Navazování partnerských vztahů se zákazníky i dodavateli

Usilujeme o nepřetržité zdokonalování svých procesů a nabídek a dokážeme ocenit přispění ostatních partnerů.

Osobní rozvoj zaměstnanců

Stanovujeme si vysoké cíle a očekáváme, že jich také dosáhneme.

Zásadovost

Vždy a za každých okolností si počínáme s nesmlouvavou zásadovostí – věci děláme správně i tehdy, kdy nás nikdo nesleduje.

Bezpečnost

Počínáme si tak, abychom neohrožovali číkoli bezpečnost.

Zodpovědný přístup k životnímu prostředí

K ochraně životního prostředí přistupujeme jako k hodnotě, kterou nám odkázaly minulé generace a která musí být zachována pro generace budoucí.