Energetická optimalizace výrobního procesu ve společnosti PYROTEK CZ, s.r.o.

04 September 2019

 

 

Název projektu: Energetická optimalizace výrobního procesu ve společnosti PYROTEK CZ, s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017729

Výše dotace: 1 901 999,99 Kč

Doba realizace projektu: 4/2019 – 12/2019

Společnost PYROTEK CZ, s.r.o. se s cílem dosažení energetické optimalizace výrobního provozu rozhodla pro navržení komplexních energeticky úsporných řešení spočívající v podstatné modernizaci pece, dosazením zcela nových regulačních a řídících prvků umožňující optimalizovat výrobní tok s ohledem na konkrétní typ výrobků, které jsou tepelně zpracovávány.
Předmětem projektu je modernizace stávající tunelové pece Technochemica TSX/42/1500 s cílem optimalizovat spalovací a tahové poměry tunelové pece a potažmo zpřesnit řízení topného systému.

Výstup projektu: Snížení energetické náročnosti procesů ve společnosti PYROTEK CZ, s.r.o.

 

Energetická optimalizace výrobního procesu ve společnosti PYROTEK CZ, s.r.o.