Služby poskytované v oblasti žárovzdorných materiálů

TABfurnace
TABfurnaceFire

Společnost Pyrotek je nejvýznamnější světový dodavatel žárovzdorných vyzdívek pecí pro hliníkářský průmysl a úzce spolupracuje se všemi předními výrobci v tomto oboru. Společnost Pyrotek se specializuje na nabízení ucelených řešení výrobcům a zpracovatelům kovů a v této oblasti zodpovědně plní své smluvní závazky. Společnost Pyrotek již více než 40 let shromažďuje zkušenosti a odborné znalosti v oblasti obnovování vyzdívek metalurgických výrobních zařízení, od největších tavicích pecí s plamenným ohřevem až po nejmenší licí pánve a kelímky. Tyto zkušenosti pak využívá při poskytování služeb zákazníkům v hliníkářském průmyslu, slévárenském průmyslu a dalších průmyslových oborech – od fáze návrhu až po zprovoznění zařízení.

Výhody

 • Nabídka společnosti Pyrotek zahrnuje rozmanité materiály, které jsou vhodné pro konkrétní oblasti a způsoby použití, zahrnuje nesmáčivé odlévatelné materiály s nízkým obsahem cementu, tavený oxid křemičitý, žárovzdorné materiály Ceramite® a Pyrofast a mnoho dalších položek.
 • Velké žárovzdorné bloky 4. generace, které jsou při hmotnosti 8 tun (18 000 liber) největší svého druhu na světě, jsou předem vypalovány při teplotě 650 °C (1 200 °F).
 • Zkrácené provozní prostoje
 • Dodávky vyzdívek zvyšujících výrobní kapacitu
 • Úspory energie
 • Snížení množství strusky
 • Vlastní konstrukce
 • Doplňkové výrobky
 • Globální zdroje s místní podporou

Průmyslové obory, pro které jsou poskytované služby určeny

 • Primární a sekundární výroba hliníku, odlévání hliníku (včetně tlakového lití)
 • Primární výroba zinku, pozinkování
 • Obalové i automobilové sklo
 • Petrochemický průmysl
 • Cement
 • Spalovny

Související služby

Konstrukce

Zkoušení kovů