Energetika

PowerStation4 CSIRO
PowerBurners3

Print

Prodloužení doby odstávkového cyklu

Krátké doby cyklů mezi provozními odstávkami a náklady spojené s výměnou komponent dlouhodobě představovaly překážku bránící dalšímu rozvoji energetického průmyslu. Postupem času – a často i během poměrně krátké doby – dochází následkem intenzivního působení tepla k deformaci a zničení trubek a trysek hořáků z nerezavějící oceli i dalších komponent elektrárenských provozů.

V tepelných elektrárnách, které spalují uhlí, se používají kotle pracující s teplotami až 1 100 °C, při kterých dochází k okamžité přeměně vody na páru za vzniku tlaku potřebného k roztáčení turbín elektrických generátorů. Intenzivní tepelné namáhání způsobuje deformace, erozi a zhoršování celkového stavu trysek hořáků z nerezavějící oceli, následkem čehož dochází k postupnému snižování výkonu. Tento stav vyžaduje nákladnou údržbu a vyřazování systémů z provozu po dobu mnoha týdnů, což je spojeno s náklady vznikajícími následkem časových, materiálových a provozních ztrát a dosahujících výše mnoha milionů dolarů.

Společnost Pyrotek využívá pevnosti a trvanlivosti žárovzdorných materiálů Ceramite® a Ceraforte® ke zkracování dob odstávkových cyklů tepelných elektráren spalujících uhlí, přičemž v mnoha případech umožňuje až trojnásobné prodloužení účinné provozní životnosti kritických a nákladných vysokoteplotních komponent.

Získané výhody zahrnují:

  • Zvýšená trvanlivost
  • Vysoká mechanická pevnost
  • Odolnost proti vysokým teplotám a tepelným šokům
  • Zkrácené provozní prostoje
  • Snížený dopad na životní prostředí

Prohlédněte si naši brožuru pojednávající o možnostech využití materiálu Ceramite v energetice.