Zinek

HotDipGalv FeatureImage
MZRtapout FeatureImage

Print

Díky svým korozivzdorným vlastnostem je zinek ideálním kovem pro ochranu budov, vozidel, drátů, hřebíků a mnoha dalších výrobků a součástí. Většina spotřeby vyráběného zinku připadá na pozinkování ocelí, které se provádí za účelem zlepšení jejich ochranných vlastností. Podle Světové organizace pro korozi dosahují odhadované celosvětová náklady spojené s korozí částky 2,2 bilionu USD. Právě ochrana pozinkováním může přispívat ke snižování těchto nákladů. Podle předpovědí mezinárodní studijní skupiny pro olovo a zinek se bude celosvětová poptávka po rafinovaném zinku nadále zvyšovat.

Společnost Pyrotek nabízí výrobky a systémy, které zvyšují produktivitu primární i sekundární výroby zinku a rovněž výkon zinkoven v celém světě.

S cílem přispívat k dalšímu snižování nákladů a zvyšování trvalé udržitelnosti byl společností Pyrotek navržen a patentován systém pro zpětné získávání zinku, který zpracovává strusku způsobem umožňujícím opětovné získávání cenného kovového zinku, který je tak možno znovu využívat ve výrobním procesu. Systém je svojí konstrukční koncepcí určen zejména pro výrobce, kteří produkují velké objemy strusky, například pro ponorné a kontinuální zinkovny.

Základem systému je termomechanické zařízení, které dokáže oddělovat volný zinek od směsí různých materiálů a od struskových odpadů. Jedná se o vysoce účinný průmyslový systém, který je výsledkem vlastního vývoje společnosti a který dokáže regenerovat neželezný kov z odpadů vznikajících při průmyslovém zpracování a ze stahovaných strusek, včetně „bohatých mokrých“ strusek, z popela, prachu a směsí kovů s rozdílnými teplotami tavení. Recyklovaný zinek je jak z technického, tak i z obchodního hlediska přijatelný pro opětovné využití ve výrobních procesech, přičemž veškeré zbytky obsahující oxidy zinku lze odprodávat.

Mechanická čerpadla poskytují spolehlivý a účinný způsob přepravy kovu. Další výrobky pak zahrnují licí žlaby a pánve, formy pro lití ingotů, žárovzdorné nátěry, termočlánky atd.

Systém pro zpětné získávání zinku vyvinutý společností Pyrotek umožňuje provozovatelům zinkoven:

  • snižovat objem čistého zinku nakupovaného za tržní ceny,
  • omezovat nepříznivý dopad jejich činnosti na životní prostředí,
  • snižovat objem zbytkových materiálů předávaných k likvidaci,
  • zvyšovat hodnotu prodejných vedlejších produktů na bázi oxidů zinku.
  • zvyšovat bezpečnost obsluhy.

Přečtěte si zpravodaj  Insight Blog vydávaný společností Pyrotek.