Ocel

Steel FeatureImage

Print

Ocel je slitina železa a uhlíku, která nachází široké celosvětové uplatnění jako konstrukční materiál při výrobě automobilů, stavbě lodí, výrobě nejrůznějších zařízení a přístrojů a rovněž například při výrobě chirurgických nástrojů. Současně se jedná o materiál, který je recyklovatelný. Podle Světového sdružení výrobců oceli existuje asi 3 500 jakostních tříd oceli. Při výrobě automobilů se dnes používají novější druhy oceli, které jsou, podle údajů sdružení, až o 35 % lehčí než materiály, které se používaly v minulosti. Světový roční objem výroby surové oceli dosahuje více než 1,6 miliardy tun.

Regulace teploty roztaveného kovu při provádění postupů výroby železa a oceli má z hlediska výrobců prvořadý význam, jelikož má přímý vliv na kvalitu kovu, řízení průběhu postupů i rentabilitu.

Při provozních teplotách poskytuje konstrukční izolační deska ISOMAG®, kterou společnost Pyrotek vyrábí, optimální rovnováhu mezi vynikajícími izolačními vlastnostmi a vysokou pevností, která zvyšuje termomechanickou stabilitu žárovzdorných systémů při výrobě litiny a oceli a rovněž při úpravě minerálních materiálů. Tím umožňuje dosahování vysoké těsnosti vyzdívek a jejich odolnosti proti vnikání kovu. Forsteritové desky snižují namáhání vyzdívek tepelnými šoky a náchylnost ke vzniku ztuhlých usazenin ve stěnách, čímž přispívají ke zvyšování produktivity a efektivity výroby. Poskytuje vynikající pevnost a rozměrovou stabilitu při teplotách do 1 000 °C (1 830 °F).

Použití desek z materiálu ISOMAG nejen umožňuje dosahování úspor energie, nýbrž také poskytuje nové způsoby optimalizace provozních podmínek při práci s přepravními vozíky s vodorovnými nádobami, ocelářskými licími pánvemi a mezipánvemi nebo elektrickými obloukovými pecemi.

Konstrukční izolace ISOMAG poskytuje:

  • snížené ztráty teploty roztaveného kovu během doby prodlevy v zařízení,
  • rovnoměrnější teplotu odlitků,
  • lepší stabilitu vyzdívky,
  • vyšší produktivitu,
  • úspory nákladů a energie,
  • zvýšenou bezpečnost.

Prohlédněte si naši brožuru věnovanou izolačnímu materiálu ISOMAG.