Olovo

Lead Recovery Systems Lead Tap Out

Print

Podle údajů sdružení International Lead Association používá v celosvětovém měřítku 1 miliarda vozidel olověné baterie. Podle tohoto sdružení „má právě olovo nejvyšší podíl recyklace a opakovaného použití ve srovnání s ostatními významnými kovy, přičemž olověné baterie, které představují hlavní oblast upotřebení olova, vykazují míru recyklace vyšší než 95 %“.

Podle předpovědí mezinárodní studijní skupiny pro olovo a zinek se bude celosvětová poptávka po rafinovaném olovu, a tedy i výroba tohoto kovu nadále zvyšovat.

Neustále se zpřísňující předpisy, které se týkají ochrany životního prostředí, a kolísající světové ceny čistého olova jsou příčinou vzniku potřeby nových technologií recyklace kovů a zpracování odpadů pocházejících z výroby. S cílem vyřešit tento problém vyvinula společnost Pyrotek svůj patentovaný systém pro zpětné získávání olova, který je koncipován tak, že umožňuje zpětné získávání olova zpracováním odpadu vznikajícího při výrobě a následné využití tohoto olova ve výrobním procesu. Systém je navržen a vyroben tak, aby vyhovoval potřebám výrobců, v jejichž provozech vznikají velké objemy kovového odpadu, například výrobců baterií, anod a pásových přípojnic nebo sekundárních zpracovatelů kovů.

Základem systému je termomechanické zařízení, které dokáže oddělovat volné olovo od směsí různých materiálů a od struskových odpadů. Jedná se o vysoce účinný průmyslový systém, který je výsledkem vlastního vývoje a který umožňuje zpětné získávání neželezných kovů z odpadů vznikajících při provádění průmyslových postupů a ze strusek vznikajících při provozu pecí. Recyklované olovo je jak z technického, tak i z obchodního hlediska přijatelné pro opětovné využití ve výrobních procesech, přičemž veškeré zbytky obsahující oxidy olova lze odprodávat.

Systém pro zpětné získávání olova vyvinutý společností Pyrotek umožňuje výrobcům baterií:

  • snižovat objem čistého olova nakupovaného za tržní ceny,
  • omezovat nepříznivý dopad jejich činnosti na životní prostředí,
  • snižovat objem zbytkových materiálů předávaných k likvidaci,
  • zvyšovat hodnotu prodejných vedlejších produktů na bázi oxidů olova,
  • zvyšovat bezpečnost obsluhy.

Prohlédněte si naši brožuru věnovanou zpětnému získávání olova.