Materiály pro výrobu baterií

Print

Představujeme materiály pro výrobu grafitových anod určených pro lithium-iontové baterie

Materiály pro výrobu grafitových anod určených pro lithium-iontové baterie

Syntetický grafitový materiál dodávaný společností Pyrotek k výrobě lithium iontových baterií přináší vysoký výkon, vysokou kapacitu článků a dlouhou provozní životnost při velmi nízkých nákladech

Naše výrobní zařízení ve Spojených státech amerických má roční výrobní kapacitu 4 000 tun, kterou lze rozšířit na více než 100 000 tun. Ve spolupráci s předními výrobci baterií v současné době probíhá testování materiálů pro celulární technologii.

Grafitové materiály dodávané společností Pyrotek v jakosti určené pro baterie
Vlastnost Syntetický Přírodní*
Hustota odebíraného materiálu (g/cm3) 0,87 0,95 1,06
Povrchová plocha (m2/g) ≤ 3,7 ≤ 2,0 ≤ 3,9
Reverzní kapacita (mAh/g) 350 350 365
Účinnost prvního cyklu (%) 93 93 94
Průměrná velikost částic (d50, µm) 6,9 19,3 20,4
Předpokládaná životnost Vysoká Vysoká Střední
*Reprezentativní příklad partnera provozujícího důl na těžbu přírodního grafitu používaného k výrobě materiálů s jakostí vhodnou pro výrobu baterií

Výkony

Grafitový materiál pro anody, který je dodáván společností Pyrotek, vykazuje delší životnost ve srovnání se stávajícími možnostmi, což dokládají výsledky získané za použití postupu vysoce přesné coulometrie.

Výsledky vysoce přesných
coulometrických měření prováděných společností Pyrotek

Čárový graf s výsledky měření prováděných společností Pyrotek za použití metody HPC

Výsledky:

 • Cyklus C/20 při teplotě 40 °C (100 °F)
 • Referenční umělý grafit
  • Z dobře známého zdroje grafitu o velmi vysoké kvalitě
  • CE = 99,89%
 • Články vyrobené z materiálu vyvinutého společností Pyrotek vykazují vyšší účinnost než dosud známé vysoce účinné grafitové články
  • Vyšší účinnost = delší životnost
  • CE = 99,93 %

Proces vyvinutý společností Pyrotek

Při výrobě materiálu určeného pro anody se společnost Pyrotek bezvýhradně spoléhá na nenákladnou hydroelektrickou energii.

Náš tepelný proces, který představuje naprostou špičku ve svém oboru, je v celém svém rozsahu konzistentní a každá částice grafitu je při něm vystavována účinkům stejných podmínek. Tepelný profil dokážeme udržovat s přesností 50 °C (120 °F) vztaženou k nastavené hodnotě, oproti ostatním technologiím, u kterých je dosahováno přesnosti nastavené hodnoty v rozsahu 200 °C (390 °F).

Diagram procesu vyvinutého společností Pyrotek

Proces vývoje materiálů, které společnost
Pyrotek dodává výrobcům baterií

Diagram procesu vývoje materiálů, které společnost Pyrotek dodává výrobcům baterií

Experimentální materiály určené pro výrobu anod jsou, včetně grafitizace, vyráběny ve vlastních výrobních provozech, přičemž jsou brány v úvahu proměnné, které zahrnují teplotu, složení směsí, použité přísady a modifikátory, nátěry a morfologické vlastnosti. Dostupné možnosti zahrnují:

 • tepelné přečišťování, vysokoteplotní grafitizaci a sferonizaci,
 • vysokokapacitní montážní linky používající válcové články,
 • LOI, BET, PSD, XRD, SEM, reologii, Ramanovu spektroskopii, testování cyklů a HPC.