Přípravna kelímků

Print

Kelímky a sifony, které jsou používány v tavírnách hliníku, je nutno čistit a udržovat tak, aby byla zajištěna účinná přeprava kovu. Činnosti prováděné v přípravně kelímků mohou zahrnovat čištění odebíracích sifonů a obnovování jejich provozuschopnosti, rozebírání nefunkčních sifonů a sestavování nových zařízení, čištění odpichovacích kelímků používaných při odlévání kovu a údržbu vík kelímků a souvisejícího vybavení. Vyzdívku kelímků je také možno odnímat a vyměňovat, což je postup, který zahrnuje výrobu nové žárovzdorné vyzdívky za použití postupu spékání.

Společnost Pyrotek nabízí zařízení pro odpichování lázně, včetně sifonů, těsnění, licích žlabů, těsnicích krytů pro žlaby, těsnicích vík kelímků a žárovzdorných dílců. K dispozici jsou rovněž pružná potrubí a rozpínací spoje pro sběr prachu.

Prostřednictvím své celosvětové sítě výrobních a výzkumných středisek a jejích technických odborníků spolupracuje společnost Pyrotek s výrobci hliníku při určování výrobků, které budou nejlépe vyhovovat jejich potřebám.