Předávání kovu – slévárna

PumpCrucibleFoundryDrawing

Print

V souvislosti s rostoucími nároky kladenými na metalurgické vlastnosti odlitků se zvyšují také požadavky spojené s postupy předávání kovu. Předávání roztaveného kovu od tavicí pece k odlévacímu pracovišti se provádí několika různými způsoby, které zahrnují použití odpichových bloků, kuželových násypek, kanálů se zátkami, čerpadel, žlabů a kelímků. Kritické problémy, které se při provádění tohoto postupu vyskytují, zahrnují udržování kvality taveniny a efektivity výroby, zvyšování energetické účinnosti a zajišťování bezpečnosti pracovníků.

Společnost Pyrotek se zaměřuje na zvyšování efektivity postupů předávání roztaveného kovu prostřednictvím řady řešení, včetně mechanických čerpadel a vlastního přetokového transportního systému (OTS).

Získané výhody zahrnují:

  • Zlepšená kvalita taveniny
  • Zvýšená produktivita a kratší provozní prostoje
  • Snížené náklady na energii
  • Nižší náklady na pracovní sílu
  • Vyšší úroveň bezpečnosti