Tavení kovu – odlévárna

Web melting furnace 01

Print

Zpracování materiálu v tavicí peci je jedním z počátečních kroků výrobního postupu prováděného v odlévání. Druh technologického postupu tavení a typ použité pece mohou velmi významným způsobem ovlivňovat nákladové faktory, včetně produktivity, ztrát taveniny, obsahu kovu ve strusce, energetické účinnosti a čistoty kovu.

Díky svým odborným znalostem v oblasti technologie tavení kovů dokáže společnost Pyrotek odlévárnám dodávat optimální materiály a konstrukční řešení umožňující dosahování optimálních výsledků, a to od cirkulace materiálu v peci, přes přidávání tavidel až po přípravu a přetavování kovového šrotu. Služby, které společnost poskytuje v oblasti žárovzdorných materiálů, sahají od instalací kompletních rozsáhlých bloků, přes obnovu vyzdívek až po odborné poradenství.

Další řešení zahrnují mechanická cirkulační čerpadla, zařízení pro vstřikování tavidel za účelem regulace tvorby strusky, termočlánky, plochá i kruhová těsnění a související technické služby.

  • Zvýšená kvalita kovu
  • Nižší náklady na energii
  • Zvýšená efektivita procesů
  • Přizpůsobená řešení
  • Zkrácení provozních prostojů díky údržbě zaměřené na péči o žárovzdorné vyzdívky