Nabírací lžíce a kelímky

Foundry ladle 01

Print

Předávací kelímky jsou nádoby, které jsou opatřeny žárovzdornou vyzdívkou a které se používají k přepravě roztaveného hliníku. Druh materiálu žárovzdorné vyzdívky závisí na způsobu použití příslušného zařízení. Požadované charakteristiky zahrnují odolnost proti erozi a tepelným šokům, minimální tepelné ztráty při předávání kovu, možnost obnovování vyzdívek, zkrácení potřebné doby údržby a zvýšenou úroveň bezpečnosti.

Žlaby se v průmyslovém odvětví odlévání hliníku používají k předávání roztaveného kovu z jednoho místa na druhé, obecně z tavicí pece do udržovací pece. Často se používají také k zadržování kovu během provádění jeho úpravy odplyňováním a/nebo přidáváním tavidla. K jejich plnění se používá kovový materiál odebíraný z pece nebo přiváděný prostřednictvím předávacího čerpadla. Většina přepravních pánví vyžaduje použití opěrných ocelových plášťů v součinnosti s žárovzdornou vyzdívkou, která může být prefabrikovaná nebo tvarově odlévaná přímo v místě budoucího provozu. Vzhledem k extrémním podmínkám, jejichž účinkům jsou žárovzdorné díly vystavovány, musí být materiál těchto dílů odolný proti tepelným šokům, vzniku trhlin a erozi.

Společnost Pyrotek, která již výrobcům hliníku dodala stovky tavicích kelímků a licích pánví, těmto výrobcům rovněž pomáhá zvyšovat efektivitu předávání kovu v provozech pro tlakové lití, a to prostřednictvím nabídky rozmanitých žárovzdorných dílů a materiálů, včetně jejího vlastního, patentovaného materiálu vyztuženého skelnými vlákny (Pyrotek RFM®). Nabízená ucelená vyvinutá řešení umožňují snadnou výměnu i údržbu jednotlivých dílů žárovzdorných vyzdívek. K dispozici jsou také záložní izolace, ocelové pláště a víka.

Získané výhody zahrnují:

  • Zvýšená kvalita kovu
  • Nižší náklady na energii
  • Zvýšená efektivita procesů
  • Zkrácené provozní prostoje a snížené náklady na výměnu dílů
  • Přizpůsobená konstrukční řešení
  • Řešení dodávaná na klíč