Čerpadla pro přepravu roztaveného kovu

Pump J50
Mechanical EMP Pumps

Print

Čerpadla pro přepravu roztaveného kovu mohu mít buď mechanickou, nebo elektromagnetickou konstrukci. Tato čerpadla se používají k zajišťování nucené cirkulace v pecích, která má rozhodující význam pro optimalizaci provozu pece, která vede ke zvyšování produktivity výroby, zkracování doby cyklů, zvyšování výtěžnosti při výrobě kovu a k dosahování chemické i teplotní homogenity. Kromě toho jsou tato čerpadla nezbytná pro bezpečné předávání roztaveného hliníku mezi jednotlivými pecemi, mezi pecí a kelímkem nebo mezi pecí a jinými výstupními zařízeními.

Ve slévárně se čerpací systémy používají k předávání roztaveného hliníku z tavicí pece do odlévací komory. Přitom je nezbytné zajistit, aby předávání hliníku probíhalo s maximální účinností při současném zabránění vzniku víření a tvorbě oxidů. Klíčovými požadavky jsou také velká průtočná množství a vysoká míra bezpečnosti pracovníků obsluhy.

Prostřednictvím své celosvětové sítě aplikačních techniků spolupracuje společnost Pyrotek s výrobci hliníkových tlakových odlitků při určování takových konstrukcí a materiálů čerpadel, které jsou nejvhodnější pro podmínky jejich výrobních provozů. Od mechanických čerpadel přes čerpadla s přetokovým transportním systémem (OTS) až po elektromagnetická čerpadla – nabídka společnosti Pyrotek zahrnuje řešení pro bezpečné předávání a rozdělování roztaveného hliníku.

  • Zvýšená kvalita kovu
  • Menší objem strusky
  • Snížené náklady na energii
  • Zvýšená úroveň bezpečnosti
  • Nižší výdaje na spotřební materiály