Hliník

AluminiumRolledSheet FeatureImage
FeatureImage Image 7

Print

Odlévárna

Hliník zaujímá druhé místo za ocelí, pokud jde o roční objem spotřeby, přičemž na jeho výrobě ze z převážné většiny podílejí tvářené výrobky, jakými jsou například plechy, desky, dráty, protlačované výlisky, tyče, pruty a výkovky. V odlévárně lze roztavený hliník směšovat s jinými kovy, upravovat a odlévat za vzniku předvalků a ingotů nebo jiných polotovarů pro následné aplikace, včetně polotovarů pro automobilový průmysl, letecký průmysl a další průmyslové obory. Efektivita výrobního provozu je přitom poměřována podle nákladů připadajících na tunu vyrobeného hliníku.

Řešení nabízená společností Pyrotek jsou zaměřena na rozhodující oblasti odlévárny, od pece po předávání a úpravu kovu.

  • Pece – systémy pro přípravu, přetavování a regeneraci kovového šrotu; zařízení pro zajišťování cirkulace kovu; žárovzdorné vyzdívky; podlahové dlaždice; překlady a prahy manipulačních otvorů
  • Předávání kovu – odpichovací a předávací kelímky, předávací čerpadla, kanály a žlaby
  • Úprava kovu – tavidla a zušlechťující přísady, zařízení pro vstřikování tavidel, systémy pro odplyňování a filtraci ve výrobních linkách
  • Odlévání – spotřební materiály, nátěry, žárovzdorné materiály a strojní systémy pro odlévání ingotů určených k následnému válcování a plochých předvalků, pro kontinuální odlévání tyčí a plechů, pro přetavování a pro výrobu slitků

Výrobky a služby, které společnost Pyrotek nabízí, jsou navrženy tak, aby snižovaly ztráty taveniny, zvyšovaly kvalitu kovu a zlepšovaly provozní efektivitu odlévárny.