Úprava kovů – odlévárna

SNIFworker

Print

Kvalita hotového hliníkového odlitku závisí na jednotlivých, postupně prováděných krocích výrobního procesu, včetně přípravy kovu tvořícího vsázku pece, přidávání tavidel, odplyňování ve výrobní lince, filtrace a rozvádění roztaveného kovu. Úprava taveniny přitom představuje jeden z rozhodujících kroků při dosahování vysoké čistoty roztaveného hliníku. Provádění úpravy kovu přímo ve výrobní lince je důležitým krokem postupu odlévání hliníku. Dílčí kroky pak zahrnují zjemňování zrnitosti, odplyňování, přidávání tavidel a filtraci. Účinná úprava kovu je rozhodujícím předpokladem pro plnění náročných požadavků, které jsou na kvalitu roztaveného hliníku kladeny podle dnešních standardů.

Průběžné odplyňovací systémy, zařízení pro přidávání tavidel a filtrační systémy dodávané společností Pyrotek umožňují používání metod, jejichž prostřednictvím lze vyrábět vysoce kvalitní hliník.