Hliník

Armallite 95 2

Hliník jako trvale udržitelný materiál

  • Pevný, lehký a donekonečna recyklovatelný.
  • Klíčový prvek úsporných dopravních prostředků, produktů pro přírodní stavitelství a trvale udržitelné obalové techniky.
  • Připraven k dalšímu růstu v USA i na globálních trzích.
  • Jeden z materiálů s nejvyšším podílem recyklace na trhu. Více než jedna třetina celosvětového objemu výroby hliníku má původ ve starém nebo novém kovovém šrotu.
  • Podle údajů zveřejněných organizací International Aluminium Institute vyžaduje recyklace pouze 5 % energie spotřebovávané při primární výrobě hliníku. Vzniká při ní tedy také pouze 5 % skleníkových plynů ve srovnání s primární výrobou.

Prověřené odborné znalosti

Před globálním hliníkářským průmyslem ještě nikdy nestály větší příležitosti ani větší výzvy než v dnešní době. Poptávka po hliníku se bude nadále zvyšovat, jelikož v jednotlivých zemích se stupňují nároky kladené na lepší energetickou účinnost a strukturální skladbu průmyslu. Nadměrná kapacita primární výroby hliníku současně tlačí dolů ceny kovu, což výrobce nutí snižovat náklady.

Společnost Pyrotek může výrobcům pomoci zvládat tyto náročné úkoly a maximalizovat rentabilitu, a to prostřednictvím své rozsáhlé nabídky investičních celků, spotřebních výrobků a technických služeb. Více než 300 techniků společnosti Pyrotek, kteří působí ve více než 35 zemích, spolupracuje přímo s výrobci hliníku při řešení těchto úkolů:

  • Zvyšování kvality kovu a energetické účinnosti jeho výroby
  • Snižování nákladů na tunu
  • Omezování dopadu na životní prostředí
  • Slučování dodavatelských řetězců 
  • Zvyšování přidané hodnoty získávané zákazníky

Již více než 60 let se společnost Pyrotek podílí na zvyšování výkonnosti v oblasti výroby hliníku. Uvítáme každou příležitost k tomu, abychom pomohli i vám.