Grafitové materiály

Print

Grafit je materiál, který nachází rozsáhlé využití v řadě průmyslových odvětví, a to zejména díky svým příznivým fyzikálním a chemickým vlastnostem, které zahrnují odolnost proti tepelným šokům, nízký součinitel teplotní roztažnosti a stabilitu při vysokých teplotách. Umožňuje obrábění s přesnými tolerancemi, potlačuje tření a je použitelný také jako účinné suché mazivo.

Průmysl zpracování plynu, ropy a chemikálií

Společnost Pyrotek vyrábí speciální materiály na bázi grafitu, které jsou určeny k použití v rozmanitých průmyslových oblastech. Typické hromadně vyráběné produkty zahrnují grafitové trubky, tyče a prstence určené k použití v chemickém průmyslu. Mísicí, protlačovací, spékací, obráběcí a grafitizační postupy, které se provádějí ve vlastních výrobních provozech, je možno přizpůsobovat tak, aby splňovaly specifické požadavky zakázkových výrobků. K dispozici jsou také služby zakázkové výroby a zakázkového zpracování, které zahrnují vysoce přesné, vysokoteplotní postupy tepelného čištění, karbonizace, karbidizace a grafitizace vlastních materiálů používaných zákazníky. Patentovaná technologie, která je určena pro pece a která byla vyvinuta společností Pyrotek, umožňuje opakované získávání čistoty činící až +99,995 %, přičemž je použitelná od rozsahu odpovídajícího výzkumným a vývojovým projektům (< 1 kg) až po rozsah odpovídající nepřetržité výrobě (> 4 000 tun / rok) a navíc využívá čistou, obnovitelnou a nenákladnou vodní energii.

Výrobky určené k použití v hliníkářském průmyslu

Grafitové díly, které jsou společností Pyrotek dodávány pro systémy k odlévání předvalků a odplyňovací systémy, poskytují odolný a spolehlivý materiál, který pomáhá udržovat kvalitu kovu. Tyto výrobky zahrnují grafitové prstence, hřídele a rotory, dávkovací trychtýře a mnoho dalších položek.  Řešení na bázi grafitu, která jsou určena pro výrobu a zpracování hliníku, naleznete zde.