Sociální zodpovědnost

Společnost Pyrotek poskytuje svým zákazníkům v oboru zpracování kovů a skla i v dalších průmyslových oborech podporu i v oblastech, které se týkají zlepšování pracovních podmínek a ochrany životního prostředí.  Společnost Pyrotek rovněž prosazuje zásady sociální zodpovědnosti podniku a trvalé udržitelnosti, které se vztahují na její vlastní provozy a pracovní týmy v celém světě.

Ochrana životního prostředí a trvalá udržitelnost

  • Výrobky a služby, které snižují spotřebu energie, včetně pecí a čerpadel se zvýšenou energetickou účinností, rozmanitých žárovzdorných materiálů, které jsou optimalizovány pro zvyšování účinnosti v konkrétních oblastech použití, izolačních materiálů, spotřebních materiálů a dalších položek
  • Systémy pro zpětné získávání zinku a olova, které umožňují regeneraci cenného kovu z procesní strusky, čímž přispívají ke snižování objemu odpadů a omezování rozsahu potřebné dopravy
  • Opětovné využití a recyklace materiálů – ve výrobních provozech společnosti Pyrotek, a to i pro účely spojené s předváděním a vystavováním nových výrobků
  • Viz naše Zásady trvalé udržitelnosti

Ochrana zdraví a bezpečnost

  • Členové pracovních týmů společnosti Pyrotek jsou vybavováni vhodnými osobními ochrannými prostředky (OOP) a pracovními nástroji, absolvují bezpečnostní školení a pracují na základě výsledků posuzování kvality a bezpečnosti.
  • Výrobky společnosti Pyrotek zahrnující vybavení a oděvy pro zvyšování bezpečnosti pracovníků obsluhy

Sociální oblast

  • Společnost se angažuje v oblasti sociálního rozvoje, včetně podpory zvyšování povědomí o bezpečnosti práce a účasti zaměstnanců v dobrovolných iniciativách.
  • Posilování podnikové kultury, která se vyznačuje vzájemnou tolerancí, respektem a zdvořilostí mezi zaměstnanci