Globální inovace s místní podporou

Proč společnost Pyrotek působí na globální a současně i na místní úrovni?

Začneme informací o tom, že své výrobky a služby nabízíme v celosvětovém rozsahu: prostřednictvím 80 pracovišť v 35 zemích. Místní technici, jejichž činnost je zaštítěna rozsáhlou výzkumnou a vývojovou základnou, jakou je v dnešní době schopna poskytnout pouze společnost s globální působností, jsou trvale k dispozici zákazníkům, jimž poskytují účinnou podporu. Technici navazují a rozvíjejí pevné vzájemné vztahy s koncovými zákazníky, kterým poskytují osvědčená a rozsáhlá řešení – od pánví pro manipulaci s roztaveným kovem až po kompletní systémy pro zpracování kovu.

Technici společnosti Pyrotek vyvíjejí řešení, která jsou určena pro všechny průmyslové obory. S mnoha produkty, které jsou díky výrobním řešením společnosti Pyrotek dostupné, jste se již pravděpodobně setkali. Naše výrobky nacházejí celosvětové uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích, včetně automobilového a leteckého průmyslu, železniční dopravy a vyspělých technologií.