Materiály pro výrobu baterií

Představujeme materiály pro výrobu grafitových anod určených pro lithium-iontové baterie

Materiály pro výrobu grafitových anod určených pro lithium-iontové baterie

Syntetický grafitový materiál dodávaný společností Pyrotek k výrobě lithium iontových baterií přináší vysoký výkon, vysokou kapacitu článků a dlouhou provozní životnost při velmi nízkých nákladech. Náš materiál je nabízen za konkurenceschopnou cenu 5 USD za kilogram.

Náš výrobní závod ve městě Sanborn v severoamerickém státě New York má roční výrobní kapacitu 4 000 tun, kterou je možno rozšít na více než 100 000 tun. V současnosti probíhají ověřovací zkoušky materiálů pro celočlánkovou technologii ve spolupráci s předními výrobci baterií.

Grafitové materiály dodávané společností Pyrotek v jakosti určené pro baterie
Vlastnost Syntetický Přírodní*
Hustota odebíraného materiálu (g/cm3) 0,87 0,95 1,06
Povrchová plocha (m2/g) ≤ 3,7 ≤ 2,0 ≤ 3,9
Čistota > 99,995 % > 99,995 % > 99,995 %
Reverzní kapacita (mAh/g) 350 350 365
Účinnost prvního cyklu (%) 93 93 94
Průměrná velikost částic (d50, µm) 6,9 19,3 20,4
Předpokládaná životnost Vysoká Vysoká Střední
*Reprezentativní příklad partnera provozujícího důl na těžbu přírodního grafitu používaného k výrobě materiálů s jakostí vhodnou pro výrobu baterií

Výkony

Grafitový materiál pro anody, který je dodáván společností Pyrotek, vykazuje delší životnost ve srovnání se stávajícími možnostmi, což dokládají výsledky získané za použití postupu vysoce přesné coulometrie.

Výsledky vysoce přesných
coulometrických měření prováděných společností Pyrotek

Čárový graf s výsledky měření prováděných společností Pyrotek za použití metody HPC

Výsledky:

 • Cyklus C/20 při teplotě 40 °C (100 °F)
 • Referenční umělý grafit
  • Z dobře známého zdroje grafitu o velmi vysoké kvalitě
  • CE = 99,89%
 • Články vyrobené z materiálu vyvinutého společností Pyrotek vykazují vyšší účinnost než dosud známé vysoce účinné grafitové články
  • Vyšší účinnost = delší životnost
  • CE = 99,93 %

Proces vyvinutý společností Pyrotek

Při výrobě materiálu určeného pro anody se společnost Pyrotek bezvýhradně spoléhá na nenákladnou hydroelektrickou energii.

Náš tepelný proces, který představuje naprostou špičku ve svém oboru, je v celém svém rozsahu konzistentní a každá částice grafitu je při něm vystavována účinkům stejných podmínek. Tepelný profil dokážeme udržovat s přesností 50 °C (120 °F) vztaženou k nastavené hodnotě, oproti ostatním technologiím, u kterých je dosahováno přesnosti nastavené hodnoty v rozsahu 200 °C (390 °F).

Diagram procesu vyvinutého společností Pyrotek

Proces vývoje materiálů, které společnost
Pyrotek dodává výrobcům baterií

Diagram procesu vývoje materiálů, které společnost Pyrotek dodává výrobcům baterií

Experimentální materiály určené pro výrobu anod jsou, včetně grafitizace, vyráběny ve vlastních výrobních provozech, přičemž jsou brány v úvahu proměnné, které zahrnují teplotu, složení směsí, použité přísady a modifikátory, nátěry a morfologické vlastnosti. Dostupné možnosti zahrnují:

 • tepelné přečišťování, vysokoteplotní grafitizaci a sferonizaci,
 • vysokokapacitní montážní linky používající válcové články,
 • LOI, BET, PSD, XRD, SEM, reologii, Ramanovu spektroskopii, testování cyklů a HPC.

Proč Pyrotek?

Závod na výrobu grafitu, který společnost Pyrotek vybudovala v blízkosti Niagarských vodopádů ve státě New York, využívá čistou a nenákladnou hydroelektrickou energii. Díky více než 80 pracovištím rozmístěným v celém světě jsme dostatečně flexibilní a naše výrobky jsou kdekoli snadno dostupné.

Výroba v závodě Sanborn, New York, USA

Mapa výrobních závodů společnosti Pyrotek, na které je znázorněn závod v městě Sanborn ve státě New York

Zkušenosti

 • 60 let zkušeností v oblasti vývoje materiálů určených k použití při vysokých teplotách
 • 25 let zkušeností v oblasti výroby grafitu v jakosti vhodné pro lithium-iontové baterie
 • Pece, jejichž patentovaná konstrukce zajišťuje stálou kvalitu zpracovávaného materiálu

Více než 25 let zkušeností v oblasti výroby grafitu v jakosti vhodné pro baterie

Spolupráce společností Pyrotek a Moli Energy v oblasti grafitizace MCMB a dalších materiálů na bázi uhlíku

1990s

2006

Zahájení spolupráce se společností ConocoPhillips při vývoji materiálu CPreme

Ocenění udělené americkým ministerstvem energetiky umožňuje rozšíření kapacity výroby na 4 000 tun.

2009

2014

Společnost Pyrotek získává od společnosti ConocoPhillips všechny předměty duševního vlastnictví, které souvisejí s výrobou anod.

Vyvinuta nová třída materiálů, které umožňují výrobu vysoce výkonných anod při nízkých nákladech

2014+

 

Vlastní vývoj

Vlastní prototypová laboratoř umožňuje společnosti Pyrotek vyvíjet materiály anod – od koncepčního návrhu až po několikeré opakované testování – v průběhu pouhého jednoho měsíce.

 • Výroba válcových článků pro baterie typu 18650
 • Rozmanitá směšovací zařízení, od planetových mísičů po mikrofluidizační zařízení
 • Zařízení k nanášení povrchových povlaků pomocí štěrbinových trysek
 • Vysoce přesná coulometrie

Výzkumné a vývojové středisko ve Spokane

Odborníci společnosti Pyrotek spolupracují s výrobci baterií při určování grafitových materiálů anod, které budou nejlépe vyhovovat jejich potřebám. K dispozici jsou zkušební vzorky.

Výzkumné a vývojové středisko společnosti Pyrotek ve Spokane